Ovládání mapy

Cyklostezky a cyklotrasy jsou zobrazeny v interaktivní mapě. Mapu můžete libovolně přiblížit, oddálit či posunout.

Ukázka mapy

Na obrázku vidíte ukázku mapy se zobrazením více cyklotras a cyklostezek (zmenšeno).

Trasy

Zelené čáry značí trasy, které jsou v terénu označeny dopravním značením. Červené čáry zobrazují úseky, které v terénu značení nemají. Jedná se zejména o trasy, jejichž otevření nebo vyznačení se plánuje v blízké době.

Trasy jsou zobrazeny na základě dat měřených v terénu pomocí GPS přístroje. Tolerance zakreslení tras je obvykle 3-5 metrů. Množství zobrazených detailů odpovídá aktuálnímu měřítku mapy. Při velkém oddálení je vedení tras zakresleno schematicky. Trasy jsou ručně kontrolovány a editovány vůči letecké mapě. Při nejvyšším přiblížení pak může docházet k malému zkreslení vůči mapě základní.

Ovládání mapy

V levém horním rohu mapy je ovládací prvek pro přiblížení, oddálení a posun mapy . Mapa se dá ovládat i přímo pomocí myši. Posun mapy funguje pomocí drag&drop. Nad mapou stiskněte levé tlačítko myši a za stálého držení tlačítka můžete mapou posunovat. Po uvolnění tlačítka se nastaví nová pozice mapy. Dvojitým kliknutím levého tlačítka myši nad mapou mapu přiblížíte na zvoleném bodu.

Po posunu či přiblížení mapy se načítají aktualizovaná data, proces je indikován malou informační bublinou v levém dolním rohu mapy. Aktualizace obvykle trvá méně než půl sekundy, ve výjimečných případech může trvat i několik sekund. Po aktualizaci dojde k překreslení cyklotras a informačních značek.

Pro lepší představu o terénu můžete přepnout zobrazení na leteckou mapu pomocí tlačítek v pravém hornim rohu mapy .

Body zájmu

Nad vyznačenou trasou jsou v zobrazeny značky indikující o kterou trasu se jedná. Kliknutím na oranžovou značku se zobrazí bublina s odkazem na stránku cyklotrasy .