Legislativa aneb co říkají zákony

Na webu prazskecyklostezky.cz často zaměňuji pojmy cyklostezka a cyklotrasa. Z pohledu legislativy se ale jedná o dva různé pojmy.

Cyklostezka

 • Stavebně upravená a dopravním značením vymezená komunikace určená cyklistům, bruslařům, koloběžkářům apod., případně i chodcům.
 • Vyznačení v terénu je provedeno svislým a v některých případech i vodorovným dopravním značením.
 • Provedení je možné ve variantách:
  • společná stezka pro cyklisty a chodce
  • stezka s odděleným provozem cyklistů a chodců
  • samostatná stezka pro cyklisty
 • Použití je povinné („Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista jich povinen užít" - Zákon 361/2000 Sb., § 57 Jízda na jízdním kole, odst. 1);
 • Dále jsou v této kategorii obsaženy i obdobné případy (jejich použití však není povinné jako u stezky):
  • o pěší zóna s povoleným vjezdem cyklistů (tj. společný provoz cyklistů s chodci)
  • o zóna nebo komunikace se zákazem vjezdu motorových a kolejových vozidel (tj. společný provoz cyklistů s chodci)
 • Může po ní být vedena cyklotrasa
 • Může po ní být vedena prověřovaná nebo doporučená cyklotrasa.

Cyklotrasa

 • Komunikace nebo průjezdy územím vhodné pro jízdu na jízdním kole.
 • Vedena je především po komunikacích s minimálním nebo žádným automobilovým provozem.
 • Vyznačení v terénu je provedeno svislým (výjimečně vodorovným) dopravním značením.

Závěrem

Trasy pro kola v Praze spadají převážně do kategorie cyklotrasa. Místy jsou vybudovány nesouvislé úseky pravých cyklostezek. V popisu tras se snažím rozlišovat pojmy a upozorňovat na typy komunikací. V názvech tras je uváděn cyklostezka.

Zdroj

Stránky Praha cyklistická