Cyklotrasa ZÁ-ZB: Závist - Zbraslav - Radotín

 • Délka:4,2 km
 • Terén:po rovině
 • Povrch:asfalt
 • Oblasti:Praha 5, okraje Prahy
 • Aktualizace:2.6.2009
 • Poslat připomínku

TRASA

Zbraslav, nádraží Zbraslav (0,0) - Zbraslav, Peluněk (2,5) - Radotín (4,1)

Reklama

POPIS

Cyklostezka ZÁ-ZB (Závist - Zbraslav) propojuje nádraží Zbraslav s Radotínem. Spolu s navazujícími stezkami A1 a A2 tak stezka ZÁ-ZB vytváří okruh, díky kterému se můžeme pohodlně projet z centra Prahy po jednom břehu Vltavy a vrátit se po druhém břehu. V části své trasy vede stezka ZÁ-ZB souběžně se stezkou A50/8100 Pražské kolo.

Stezka ZÁ-ZB vede téměř v celé délce po silnicích se středním a vyšším automobilovým provozem. Zejména úsek most Závodu míru - náměstí Zbraslav bývá v dopravních špičkách značně frekventovaný.

Trasa podrobně

Stezka začíná u nádraží Zbraslav, v oblasti zvané Závist (odtud zkratka ZÁ), kde se nachází zbytky keltských sídlišť - tzv. opid. Od nádraží Zbraslav se vydáme nahoru k mostu Závodu míru. Přejedeme přes řeku Vltavu (pozor na silnou automobilovou dopravu na mostě) a na druhé straně pokračujeme rovně do centra Zbraslavi. Přibližně po 500 metrech přijedeme na hlavní náměstí ve Zbraslavi, křižovatku přejedeme rovně a pokračujeme ulicí Ke Krňovu k rohovému domu. U domu dávejte pozor na auta, za roh není do poslední chvíle vidět.

Po pravé straně mineme zámek Zbraslav, dnes výstavní prostor Národní galerie. Za zámkem ulice opouští zástavbu a pokračuje řídkým lesem ke Strakonické rychlostní silnici. Silnice se svažuje k podjezdu pod Strakonickou, most podjedeme a pokračujeme dále za mostem, kde se silnice stáčí doleva.

Přibližně po 400 metrech přijedeme k zástavbě zvané Zbraslav-Peluněk (odtud pochází zkratka ZB). Na první křižovatce odbočíme doprava (změna směru stezky je v terénu označena). Pokračujeme po nové široké silnici k velkoobchodní tržnici Lipence. Dávejte pozor na nákladní auta a kamiony, které zde můžete potkat.

Za tržnicí Lipence se silnice zužuje, ale opouštět jí nebudeme. Po dalším necelém půlkilometru projedeme kolem jahodáren a po prudké zatáčce vpravo uvidíme pěší most - lávku - přes Berounku. Přejedeme lávku a jsme v cíli cesty - v Radotíně. Zde můžeme pokračovat po stezce A1 buď zpět do centra Prahy a nebo se naopak vydat podél Berounky směrem k Černošicím a Řevnicím.

Navazující stezky

 • Zbraslav, nádraží Zbraslav - stezka A2 do centra Prahy
 • Zbraslav, nádraží Zbraslav - stezka A50/8100 pokračuje podél Vltavy do obce Vrané nad Vltavou a dále směrem na Jesenici a Říčany
 • Zbraslav Peluněk - stezka A50/8100 zde odbočuje směrem k Černošicím
 • Radotín - stezka A1 do centra Prahy
 • Radotín - proti proudu Berounky se také můžeme dostat do Černošic a dále do Řevnic a směrem na Beroun

INTERAKTIVNÍ MAPA

Trasy jsou zaměřovány v terénu pomocí GPS přístroje Garmin GPSMAP 60CSx, který zapůjčila firma Picodas Praha.
Legenda
Existující trasy (v terénu značené).
Plánované trasy (v terénu neznačené).
Jméno trasy. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s informacemi.
Zajímavé místo. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s popisem.

Na mapě je zobrazena pouze aktuální cyklostezka. Okolní a navazující stezky jsou popsány v textu.

Trasa v mapě je zobrazena na základě dat měřených v terénu pomocí GPS přístroje. Tolerance zakreslení trasy v mapě je obvykle 3-5 metrů. Množství zobrazených detailů odpovídá aktuálnímu měřítku mapy. Při velkém oddálení je vedení tras zakresleno schematicky. Trasy jsou ručně kontrolovány a editovány vůči letecké mapě. Při nejvyšším přiblížení pak může docházet k malému zkreslení vůči mapě základní.

VÝŠKOVÝ PROFIL (testovací provoz)

Výškový profil trasy zahrnuje úseky, které jsou zobrazeny na mapě. Pokud jsou úseky nesouvislé, pak je v grafu spojnice rovnou čarou (např. u tras A1, A2).

Y-ová osa znázorňuje nadmořskou výšku, X-ová osa znázorňuje vzdálenost z výchozího bodu trasy. Měřítka jsou pro každou cyklostezku jiná (i graf typu cimbuří může znamenat, že trasa je prakticky po rovině).