Cyklotrasa VE-DE: Veleslavín - Dejvice

 • Délka:11,4 km
 • Terén:větší kopce
 • Povrch:asfalt, prašné cesty
 • Oblasti:Praha 6
 • Aktualizace:12.9.2008
 • Poslat připomínku

TRASA

Liboc (0,0) - Nebušice (5,2) - Jenerálka (6,9) - Dolní Šárka (8,7) - Podbaba (11,5)

Reklama

POPIS

Trasa VE-DE nás provede oblastí přírodního parku Šárka - Lysolaje (též znám jako Divoká Šárka), obcí Nebušice a nádherným údolím Šáreckého potoka (Dolní Šárka), kde by vás ani ve snu nenapadlo, že jste v Praze.

Ve větší části trasa vede po stezkách pro pěší a cyklisty nebo silnicích s malým provozem a je tak vhodná pro všechny cyklisty. Pouze úsek Nebušice - Jenerálka vede po silnici se středním provozem (Nebušická), silnice je ale dostatečně široká pro bezpečný pohyb cyklistů.

Výškový profil trasy je neúprosný, směrem z Liboce budete prakticky pořád klesat, opačným směrem od řeky Vltavy budete stále stoupat.

Trasa podrobně

Svoji cestu začínáme v Liboci, na křižovatce ulic Evropská a Libocká, kousek od konečné stanice tramvají Divoká Šárka. Milovníci hamburgerů se mohou posilnit v blízké restauraci McDonalds.

První část cesty nás provede parkem Šárka - Lysolaje, který objedeme po obvodu. Parkem projedeme po asfaltových stezkách. Ze startu trasy se vydáme po asfaltové silničce z kopce dolů, po třista metrech se cesta dělí, my se držíme levé stezky. Pokračujeme po stezce, po 700 metrech se cesta opět dělí, zvolíme odbočku doleva. Pozor, odbočka není značena obvyklými žlutými značkami, pouze na silnici jsou nastříkány nápisy KOLO a šipka vlevo!

Po dalším 1,5 km přijedeme k severozápadnímu rohu parku, na křižovatku se stezkou 0078, která se v tomto místě napojuje na stezku VE-DE a několik kilometrů vede souběžně. V terénu jsou vyznačeny obě stezky, sledujeme tak obě značky, střídá se označení VE-DE s 0078.

Park Divoká Šárka opouštíme na okraji Nebušic, projedeme ulicí Nad Želivkou a přijedeme k ulic Nebušická. Odbočíme doprava a ulicí Nebušickou pokračujeme z kopce směrem na Jenerálku. Když se občas podíváte doprava, můžete v průhledu mezi domy zahlédnout špičku Letohrádku Hvězda. V Jenerálce odbočíme vpravo do ulice Horoměřická, po 300 metrech stezka ulici opouští a odbočuje vlevo do ulice V Šáreckém údolí.

Následující 4 km pojedeme pořád z kopce údolím Šáreckého potoka. Není se kam ztratit, stále se držíme silnice v údolí. Na začátku údolí mineme křižovatku se stezkou 0077, pak si už jen uživáme klid údolí, kdy vás snad ani nenapadne, že jste v Praze.

Silnice končí v oblasti zvané Podbaba, kde odbočíme vpravo a po 400 metrech přijedeme k železničnímu viaduktu. Podjedeme trať a dostáváme se do cíle. Stezka VE-DE zde končí a napojuje se na stezku A1.

Budoucnost stezky

Nový plán číslování již nepočítá s vyznačením stezky VE-DE jako jednoho úseku, naopak stezka se "rozpadne" do několika odlišně značených úseků. První část Liboc - současná křižovatka se stezkou 0078 bude součástí stezky A33 (Prokopské údolí - Stodůlky - Bílá Hora - Liboc - Přední Kopanina). Pokračování do Nebušic bude přeznačeno na stezku A34 ( Řeporyje - Třebonice - Zličín - Ruzyně - Nebušice). Třetí úsek Nebušice - Podbaba bude značen jako A17 (Podbaba - Jenerálka - Nebušice - Pření Kopanina) a bude upraveno vedení trasy tak, aby minula Nebušickou ulici. Kdy bude stezka v terénu přeznačena mi není známo.

Historie

Před schválením nového plánu číslování cyklostezek v Praze stezka VE-DE končila až v Bubenči, v ulici Papírenská. Nyní je tento úsek součástí stezky A1 a v terénu je značen jako A1.

Navazující stezky (stav červen 2007)

 • Liboc, u McDonalds - podél Evropské sem můžeme dojet po stezce pro pěší a cyklisty, která vede po jednom z chodníků
 • Liboc, u McDonalds - když přejedeme Evropskou a budeme pokračovat ulicí Libocká, dostaneme se k oboře Hvězda, kde navazují stezky ŘE-HL a č.201
 • park Divoká Šárka - křížení se stezkou 0078. Stezka 0078 nás zavede ven z Prahy.
 • na začátku údolí v Dolní Šárce stezka VE-DE kříží stezku 0077
 • Podbaba, u Vltavy - stezka navazuje na páteřní stezku A1. Stezka A1 nás zavede na sever do Roztok, na jih do Stromovky. Pokračování stezky A1 do centra Prahy není vybudováno, ze Stromovky však můžeme přejet přes Císařský ostrov na pravý břeh Vltavy a pokračovat do centra po stezce A2.

INTERAKTIVNÍ MAPA

Trasy jsou zaměřovány v terénu pomocí GPS přístroje Garmin GPSMAP 60CSx, který zapůjčila firma Picodas Praha.
Legenda
Existující trasy (v terénu značené).
Plánované trasy (v terénu neznačené).
Jméno trasy. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s informacemi.
Zajímavé místo. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s popisem.

Na mapě je zobrazena pouze aktuální cyklostezka. Okolní a navazující stezky jsou popsány v textu.

Trasa v mapě je zobrazena na základě dat měřených v terénu pomocí GPS přístroje. Tolerance zakreslení trasy v mapě je obvykle 3-5 metrů. Množství zobrazených detailů odpovídá aktuálnímu měřítku mapy. Při velkém oddálení je vedení tras zakresleno schematicky. Trasy jsou ručně kontrolovány a editovány vůči letecké mapě. Při nejvyšším přiblížení pak může docházet k malému zkreslení vůči mapě základní.

VÝŠKOVÝ PROFIL (testovací provoz)

Výškový profil trasy zahrnuje úseky, které jsou zobrazeny na mapě. Pokud jsou úseky nesouvislé, pak je v grafu spojnice rovnou čarou (např. u tras A1, A2).

Y-ová osa znázorňuje nadmořskou výšku, X-ová osa znázorňuje vzdálenost z výchozího bodu trasy. Měřítka jsou pro každou cyklostezku jiná (i graf typu cimbuří může znamenat, že trasa je prakticky po rovině).