Cyklotrasa ÚJ-BR

  • Délka:12,7 km
  • Terén:mírné kopce
  • Povrch:asfalt, prašné cesty
  • Oblasti:Praha 4, okraje Prahy
  • Aktualizace:12.9.2008
  • Poslat připomínku

TRASA

Bráník, Barrandovský most (0,0) - Krč, nádraží (3,1) - Krč, ulice U Michelského lesa (4,0) - Roztyly, metro (6,1) - Chodov, metro (7,6) - Opatov, metro (9,3) - Kateřinky (10,6) - Újezd (12,7)

Reklama

POPIS

Cyklostezku ÚJ-BR uvádím z historických důvodů, dnes již není v terénu označena jako ÚJ-BR, ale celou její trasu je možné projet, značení je složeno z několika různých stezek.

Stezku nahrazuje dle nového značení trasa A22.

Aktualizace březen 2008: Stezka je v celé popsané délce v terénu značena, ale jméno ÚJ-BR již na značkách téměř nenaleznete. Úsek Bráník-Krč (k benzínce Shell) je označena A22. Na křižovatce u benzínky je pár značek ÚJ-BR, které vás navedou do ulice U Michelského lesa. Dále značení chybí a až u hotelu Nosál jsou nové značky. Úsek hotel Nosál - Roztyly je značen A222, úsek Roztyly - Chodov je v provozu a je značen; z cedulí bylo sejmuto jméno ÚJ-BR. Od kraje sídliště Roztyly k metru Chodov vede A225, od metra Chodov na Opatov pak A22 jinou trasou něž je vyznačeno v mapě. Pokračování ÚJ-BR z Opatova přes Kateřinky do Újezdu u Průhonic je posledním úsekem, který si z původní trasy ponechal v terénu své označení.

Trasa ÚJ-BR vedla z Bráníku, od Barrandovského mostu přes Krč, Roztyly, Chodov a Jižní město do Újezdu u Průhonic. Od Barrandovského mostu trasa stále ale mírně stoupá, z hlediska terénu je vhodná pro všechny cyklisty.

V úseku Bráník - Roztyly trasa vede mimo frekventovanou automobilovou dopravu po zvláštních stezkách a obslužných komunikacích. Úsek Roztyly - Újezd vede skrze několik sídlišť a starý Chodov, z větší části po lokálních komunikacích s malým provozem.

Trasa podrobně:

Stezka začíná kousek od Barrandovského mostu, na významné křižovatce se stezkami A2 a A12. Vydáme se směrem k Jižní spojce, po chodníku, který po malé chvíli přejde do náspu u Jižní spojky. Po pár stech metrech přijedeme ke sjezdu z Jižní spojky, kde stezka provizorně vede po velmi úzkém chodníku. Opatrně projedeme a po pískové cestě se dostaneme ke křižovatce s ulicí Vrbova.

Za křižovatkou pokračujeme po úseku mimo automobilovou dopravu. Po necelém kilometru přijedeme ke sportovním hřištím. Nejdříve mineme po levé straně volejbalové hřiště, pak projedeme kolem hřiště fotbalového. Za fotbalovým hřištěm dejte pozor na odbočku, stezka vede po štěrkové cestě doprava do mírného kopce. Po levé straně mineme další fotbalové hřiště, tentokrát s umělým trávníkem a pokračuje sérií zatáček k baseballovému areálu.

Stezka vede podél potoka, ke světelné křižovatce pod Jižní spojkou. Za křižovatkou pokračujeme podél benzínové stanice, po pravé straně mineme nádraží Krč. Vyšlapeme do mírného kopečku, kolem zámku Krč (nyní Chateau hotel) pokračujeme parčíkem k mostku a rybníku. Vyjedeme u Vídeňské ulice.

Zde se stezka stáčí vpravo, ke světelné křižovatce u benzínky Shell. Přejedeme po přechodu a pokračujeme vlevo po místní silnici. Po cca. sto metrech se po levé straně nalézá dětský diagnostický ústav, na křižovatce za ústavem zatočíme vlevo. Podjedeme viadukt a silničce podél Jižní spojky se dostaneme k tenisovým kurtům.

Od kurtů musíme překonat kopec k hotelu Nosál, kde se dáme doleva. Les opouštíme u metra Roztyly, dále pokračujeme podjezdem k sídlišti Roztyly. Sídliště projedeme napříč, sledujte pozorně značení, stezka často mění směr. Na konci sídliště přejedeme lávku pro pěší a dostaneme se k obchodnímu centru na Chodově a k metru Chodov.

Od metra Chodov stezka pokračuje lávkou přes dálnici do vilové čtvrti starého Chodova. Po místních ulicích projedeme starý Chodov, opět pozorně sledujte značení, stezka často zatáčí. Pokud jsme se neztratili, opustíme starý Chodov a přes louku přijedeme ke stanici metra Opatov. Projedeme skrz obchodní pasáží a na konci napravo použijeme eskalátor. Dostaneme se na autobusovou stanici. Stezka pokračuje po chodníku podél ulice Chilská k podchodu s ulicí Opatovská. Projedeme podchodem a pokračujeme okolo sídliště, podél valu - val máme po pravé ruce, domy po levé.

Sídliště opustíme na křižovatce s ulicí Ke Kateřinkám, kde se dáme doprava. Pokračujeme ulicí Ke Kateřinkám skrze vilovou čtvrť. Vilky opustíme a přes pole se vydáme k obci Újezd. Zde naše cesta končí.

Navazující stezky (historicky, již neaktualizováno):

  • Bráník - stezka A2 a A12
  • Újezd u Průhonic - dálková cyklotrasa Praha - Vídeň

Z historie:

Na přelomu roku 2006/2007 byl otevřen nový úsek mezi Barrandovským mostem a křižovatkou s ulicí Vrbovská. Ve směru od Barrandovského mostu dejte pozor na úzký chodník podél sjezdu z Jižní spojky.

Během jara 2008 došlo k přeznačení dalších úseků a v březnu 2008 již označení ÚJ-BR (až na pár výjimek) bylo v terénu změněno na A22. Poslední zachovalý úsek je mezi Opatovem a Újezdem, kde bylo ponecháno označení ÚJ-BR.

INTERAKTIVNÍ MAPA

Trasy jsou zaměřovány v terénu pomocí GPS přístroje Garmin GPSMAP 60CSx, který zapůjčila firma Picodas Praha.
Legenda
Existující trasy (v terénu značené).
Plánované trasy (v terénu neznačené).
Jméno trasy. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s informacemi.
Zajímavé místo. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s popisem.

Na mapě je zobrazena pouze aktuální cyklostezka. Okolní a navazující stezky jsou popsány v textu.

Trasa v mapě je zobrazena na základě dat měřených v terénu pomocí GPS přístroje. Tolerance zakreslení trasy v mapě je obvykle 3-5 metrů. Množství zobrazených detailů odpovídá aktuálnímu měřítku mapy. Při velkém oddálení je vedení tras zakresleno schematicky. Trasy jsou ručně kontrolovány a editovány vůči letecké mapě. Při nejvyšším přiblížení pak může docházet k malému zkreslení vůči mapě základní.

VÝŠKOVÝ PROFIL (testovací provoz)

Výškový profil trasy zahrnuje úseky, které jsou zobrazeny na mapě. Pokud jsou úseky nesouvislé, pak je v grafu spojnice rovnou čarou (např. u tras A1, A2).

Y-ová osa znázorňuje nadmořskou výšku, X-ová osa znázorňuje vzdálenost z výchozího bodu trasy. Měřítka jsou pro každou cyklostezku jiná (i graf typu cimbuří může znamenat, že trasa je prakticky po rovině).