Cyklotrasa ŘE-HL: Řepy - Hlubočepy

  • Délka:15,8 km
  • Terén:větší kopce
  • Povrch:asfalt
  • Oblasti:Praha 5, Praha 6, okraje Prahy
  • Aktualizace:12.9.2008
  • Poslat připomínku

TRASA

Hlubočepy (0,0) - Prokopské údolí (2,5) - Jinonice (5,8) - Stodůlky, sídliště Lužiny (8,0) - Háje (12,6) - Řepy, sídliště Na Fialce (14,5) - Malý Břevnov, Bělohorská ulice (15,7)

Reklama

POPIS

Cyklostezka ŘE-HL spojuje Hlubočepy se sídlišti jihozápadního města (Lužiny, Stodůlky) a sídlištěm Řepy. Stezka pokračuje až do oblasti Malého Břevnova k oboře Hvězda. Od Vltavy stezka stoupá, v Prokopském údolí více strmě, posléze již zvolna. Trasa je vedena po komunikacích se slabým provozem a stezkách pro cyklisty a umožňuje tak klidnou jízdu. Trasa je v celé délce značena cedulemi ŘE-HL, které se v oblasti Centrálního parku na Praze 13 střídají se žlutými značkami s bílou šipkou na modrém pozadí.

Trasa podrobně

Náš výlet začneme na levém břehu Vltavy, u Barrandovského mostu, na rozcestí se stezkami A1 a A12. Podjedeme železniční viadukt a ulicí Hlubočepská se vydáme do kopce směrem k Prokopskému údolí. Cestou podjedeme tramvajovou estakádu na Barrandov a železniční viadukt tratě 122, tzv. "Pražského Semmeringu". Most je technickou památkou. Vjedeme do zástavby starých Hlubočep, kde mísí původní domy s moderní výstavbou. Po několika stech metrech, v levotočivé zatáčce stezka odbočuje vpravo do úzké uličky. Křižovatku poznáme podle rohového hostince.

Stezka pokračuje chráněnou přírodní oblastí Prokopského údolí, cestou sleduje železniční trať na Řeporyje a Zbuzany. V polovině údolí se trať odpojí, ale my pokračujeme po silničce stále do kopce. Ke konci projedeme skrze starou zástavbu chatiček a domků, až údolí opustíme na louce pod sídlištěm Nové Butovice. Odbočíme doleva a vyšlapame po prašné cestě do velmi prudkého kopce (POZOR! Při jízdě směrem od Butovic je klesání nebezpečné!). Na kopečku se před námi rozprostře pohled na obchodní centrum Galerie Butovice.

Sledujeme značku a projedeme po chodníku podél parkoviště a po odbočce vlevo pokračujeme po chodníku podél ulice Jeremiášova. Po několika stech metrech přijedeme k nadjezdu přes ulici Jeremiášova a přejedeme na druhou stranu. Z lávky pro pěší je pěkný rozhled na okolí.

Pokračujeme po chodníku z mírného kopce, přejedeme po lávce ulici Pod hranicí a sjedeme k rybníku. Ocitli jsme se v oblasti Centrálního parku, který je klidovou zónou Prahy 13. V následujících kilometrech nás stezka provede sídlištěm Lužiny, budeme projíždět po chodních, vnitrobloky domů, průjezdy a po mostech přes ulice. Pozorně sledujte značky v terénu, stezka často mění směr. Značky ŘE-HL jsou doplněny oranžovými cedulkami s bílou šipkou na modrém pozadí, které značí lokální stezku na Praze 13 a která v tomto úseku vede souběžně s ŘE-HL.

Když stezka opustí bloky domů stavěných do písmene U, dovede nás po chvilce na Šostakovičovo náměstí, kde projedeme kolem sídlištního nákupního centra z 80. let. Stezka se klikatí okrajem sídliště, vede převážně po chodnících a nakonec nás dovede k mostu přes Rozvadovskou spojku. Most přejedeme a pokračujeme po chodníku podél staré silnice Bavorská. Po levé ruce vidíme průmyslové areály, po pravé ruce máme Bavorskou ulici a za ní Rozvadovskou spojku. Po chvíli stezka zahne doleva, do ulice K Hájům. Projedeme skrz průmyslové areály, podjedeme vedení vysokého napětí a pokračujeme ulicí K Hájům, podél rodiných domů. Na třetí křižovatce odbočuje trasa vlevo, do ulice V Borovičkách. Zde se loučíme s lokálním okruhem Prahy 13, který pokračuje rovně. Dále tak sledujte jen značky ŘE-HL.

Sjedeme ulicí V Borovičkách (pozor, ulice má strmý sklon) k železniční trati, kterou podjedeme tunýlkem. Za tratí odbočíme vlevo a projedeme vilovou čtvrť - sledujte značky. Vyjedeme na chodníku u Plzeňské ulice, před námi se otevře pohled na sídliště Řepy. Na světelné křižovatce přejedeme na druhou stranu ulice a stezka se vrací ulicí Šímova pár desítek metrů nazpátek. Na konci ulice odbočíme vlevo do ulice Mrkvičkova, po pravé straně mineme hotel. Pokračujeme ulicí Mrkvičkova do kopce a pak ulicí Součkova až na křižovatku typu T. Jsme v ulici K Trninám, odbočíme vlevo a po padesáti metrech vpravo, do ulice Šedivého.

Vyjedeme na louku, za kopcem odbočíme vpravo po chodníku a pokračujeme do kopce; po levé straně máme domy, po pravé ovocný sad. Chodník se posléze rozšíří do ulice U Boroviček, kterou pokračujeme na konec. Na křižovatce s ulicí Čistovická stezka ŘE-HL končí a napojuje se na stezku č. 201. Po stezce 201 můžeme pokračovat na Bílou Horu a dále do centra Prahy (do Stromovky) nebo na druhou stranu na Zličín, Sobín a za hranice hlavního města.

Budoucnost stezky

V novém systému číslování cyklostezek nemá cyklotrasa ŘE-HL svůj protějšek, je tedy pravděpodobné, že bude zrušena bez náhrady. Spojení Hlubočep a Bílé Hory nezmizí, ale bude vedeno jinou trasou po stezkách A12 a přes Motol A33, resp. přes Řepy A133, A143. V červenci 2007 byla cyklotrasa ŘE-HL v terénu stále označena jako ŘE-HL.

Navazující stezky

  • Hlubočepy - navazuje stezka navazuje stezka A1 a A12.
  • Malý Břevnov - navazuje stezka č.201.

INTERAKTIVNÍ MAPA

Trasy jsou zaměřovány v terénu pomocí GPS přístroje Garmin GPSMAP 60CSx, který zapůjčila firma Picodas Praha.
Legenda
Existující trasy (v terénu značené).
Plánované trasy (v terénu neznačené).
Jméno trasy. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s informacemi.
Zajímavé místo. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s popisem.

Na mapě je zobrazena pouze aktuální cyklostezka. Okolní a navazující stezky jsou popsány v textu.

Trasa v mapě je zobrazena na základě dat měřených v terénu pomocí GPS přístroje. Tolerance zakreslení trasy v mapě je obvykle 3-5 metrů. Množství zobrazených detailů odpovídá aktuálnímu měřítku mapy. Při velkém oddálení je vedení tras zakresleno schematicky. Trasy jsou ručně kontrolovány a editovány vůči letecké mapě. Při nejvyšším přiblížení pak může docházet k malému zkreslení vůči mapě základní.

VÝŠKOVÝ PROFIL (testovací provoz)

Výškový profil trasy zahrnuje úseky, které jsou zobrazeny na mapě. Pokud jsou úseky nesouvislé, pak je v grafu spojnice rovnou čarou (např. u tras A1, A2).

Y-ová osa znázorňuje nadmořskou výšku, X-ová osa znázorňuje vzdálenost z výchozího bodu trasy. Měřítka jsou pro každou cyklostezku jiná (i graf typu cimbuří může znamenat, že trasa je prakticky po rovině).