Cyklotrasa KB-Vi

  • Délka:3,3 km
  • Terén:mírné kopce
  • Povrch:asfalt, prašné cesty
  • Oblasti:Praha 9, okraje Prahy
  • Aktualizace:12.9.2008
  • Poslat připomínku

TRASA

Kbely - zámek Ctěnice - Vinoř

Reklama

POPIS

Cyklotrasa KB-Vi spojuje pražské čtvrti Kbely a Vinoř. Příjmená cesta, z části vedoucí lesem, vás provede i kolem zámku Ctěnice.

Trasa podrobně

Naši cestu zahájíme v Kbelech, na křižovatce ulic Toužimská a Jilemnická. Přibližně 200 metrů vede trasa KB-Vi souběžně s trasou A44, která posléze odbočí vlevo na Letňany. My pokračujeme rovně ulicí Jilemnická.

Na konci zástavby se dostaneme přes železniční přejezd a sjedeme z kopce na křižovatku v polích. Odbočíme doprava a jedeme souběžně s trasou A50/8100. Po chvilce dojedeme k zámku Ctěnice.

Před bránou zámku odbočíme vlevo, po prašné cestě objedeme zámecký park a skrze chatovou osadu přijedeme k rybníku. Na kraji lesa se rozbíhá několik cest, my volíme cestu, která je značena žlutou turistickou značkou. Další cyklistická značka nás čeká až v hloubi lesa, proto sledujme žluté značky na stromech.

Na konci lesa končí i náš dnešní výlet, cíl trasy KB-Vi leží na křižovatce ulic Klenovská a Chvojenecká.

Navazující stezky

  • Kbely - krátký úsek cesty v ulici Jilemnická vede souběžně s trasou A44.
  • Silnice Bohdanečská (spojuje Vinoř a Miškovice) - trasa vede souběžně s trasou A50/8100.
  • Vinoř - na konec trasy KB-Vi navazuje trasa A263, která vede skrze Vinoř a přírodní rezervaci Vinořský park do Satalic.

INTERAKTIVNÍ MAPA

Trasy jsou zaměřovány v terénu pomocí GPS přístroje Garmin GPSMAP 60CSx, který zapůjčila firma Picodas Praha.
Legenda
Existující trasy (v terénu značené).
Plánované trasy (v terénu neznačené).
Jméno trasy. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s informacemi.
Zajímavé místo. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s popisem.

Na mapě je zobrazena pouze aktuální cyklostezka. Okolní a navazující stezky jsou popsány v textu.

Trasa v mapě je zobrazena na základě dat měřených v terénu pomocí GPS přístroje. Tolerance zakreslení trasy v mapě je obvykle 3-5 metrů. Množství zobrazených detailů odpovídá aktuálnímu měřítku mapy. Při velkém oddálení je vedení tras zakresleno schematicky. Trasy jsou ručně kontrolovány a editovány vůči letecké mapě. Při nejvyšším přiblížení pak může docházet k malému zkreslení vůči mapě základní.

VÝŠKOVÝ PROFIL (testovací provoz)

Výškový profil trasy zahrnuje úseky, které jsou zobrazeny na mapě. Pokud jsou úseky nesouvislé, pak je v grafu spojnice rovnou čarou (např. u tras A1, A2).

Y-ová osa znázorňuje nadmořskou výšku, X-ová osa znázorňuje vzdálenost z výchozího bodu trasy. Měřítka jsou pro každou cyklostezku jiná (i graf typu cimbuří může znamenat, že trasa je prakticky po rovině).