Cyklotrasa č.201

  • Délka:13,3 km
  • Terén:větší kopce
  • Povrch:asfalt
  • Oblasti:Praha 5, Praha 6, okraje Prahy
  • Aktualizace:12.9.2008
  • Poslat připomínku

TRASA

Bubeneč (0,0) - Dejvice (1,2) - Střešovice (2,7) - Veleslavín (6,1) - Bílá Hora (7,6) - Řepy (9,3) - Zličín (13,3)

Reklama

POPIS

Cyklostezka č. 201 tvoří spojku Zličína s Bubenčí. Stezka vede kolem Bílé Hory, protíná rezidenční čtvrť Veleslavína a Střešovic. Stav popsaný v článku odpovídá situaci z srpna 2007, kdy stezka byla v terénu vyznačena jako č.201. V budoucnosti povede obdobnou (nikoli stejnou) trasou stezka A15 a A16.

Trasa vede převážně klidnějšími ulicemi, povrch je z velké části tvořen asfaltem. Trasa 201 spojuje nejnižší a nejvyšší místa v Praze, proto se připravte na stoupání. Stezka je v terénu dobře značena.

Trasa podrobně

Svoji cestu dnes začneme u Vltavy v Bubenči, na křižovatce ulic Papírenská a Mlýnská. Stezka č.201 zde odbočuje z páteřní trasy A1. Trasa 201 vede v krátkém úseku souběžně s trasou 0077. Ihned po startu nás čeká první z větších stoupání. Podjedeme železniční viadukt a stoupáme ulicí Antonína Čermáka. Na konci parku trasa odbočuje vpravo, projedeme ulicí Zelená a Stavitelská a dostáváme se na Flemingovo náměstí. Okolo sebe vidíme budovy Českého vysokého učení technického i jiných vysokých škol.

Projedeme univerzitní areál, na křižovatce přejedeme napříč ulici Evropská a pokračujeme parkem vzhůru. Ulice Velvarská nás přivede na okraj vilové zástavby. Sledujeme značení, trasa vede rezidenční oblastí Střešovic. Držíme se ulice Cukrovarnická a stále stoupáme. Téměř na konci ulice odbočíme vlevo do ulice Za průsekem, na konci odbočíme vpravo do ulice Nový lesík a Pod novým lesem.

Pomalu opouštíme Střešovice a dostáváme se do oblasti Veleslavína, přesněji sídliště Petřiny. Vyjedeme vzhůru po chodníku, do ulice Na okraji. Zde si můžeme povšimnout několika domů - novostaveb - jejiž architekt zřejmě miluje balkóny, arkýře a jiné ozdůbky. Naproti stojí jiný dům, který stojí za zmínku a který vyhrál soutěž Grand Prix.

Na Heyrovského náměstí objedeme tramvajovou smyčku a pokračujeme ulicí U Hvězdy. Ano, nacházíme se u obory Hvězda. Na konci ulice U Hvězdy odbočíme vpravo, k hlavním bráně do parku. Nyní jsme v nejvyšším bodě našeho výletu, dále cesta vede skoro po rovině. Pokračujeme podél zdi na jižní stranu, kde se odpojíme. Trasa vede jednosměrně různými ulicemi, dle směru jízdy buď Pozdeňská, Moravanů a Anhaltova, nebo Malobřevnovská, Moravanů, Pozdeňská. V mapě je nyní vyznačen jen úsek pro jízdu od Zličína do centra.

Na konci vilové čtvrti diagonálně překřížíme ulici Bělohorská. Křižovatka není příjemná pro cyklisty, na ulici je hustý provoz a navíc zde jezdí tramvaje. Rušný úsek ale záhy opustíme a pokračujeme ulicemi Čistovická a Žalanského, které nás provedou vilovou čtvrtí Řepy a starými Řepy.

Na konci ulice Žalanského přejedeme železniční trať a vjedeme do starého Zličína, který si ještě zachovává zbytky vesnického kouzla. Objedeme náves s rybníčkem a ulicí Hrozenkovská míříme k Pražskému okruhu. Kousek od dálnice mineme novostavby, podjedeme silniční okruh a můžeme pokračovat na Sobín, který je poslední zastávkou na území Prahy. Ze Sobína můžeme navázat cestou na sever do Hostivic, nebo na západ do Chýně. Oběma obcemi prochází trasa A50.

Poznámka: Značení stezky v mapě končí pod podjezdem Pražského okruhu.

Navazující stezky

  • Na rozmezí Řep a Malého Břevnova, v ulici U Boroviček se trasa kříží se stezkou ŘE-HL, která nás dovede k Barrandovskému mostu.
  • Na Bílé Hoře, u hlavní brány do obory Hvězda, začíná stezka BŘ-LE, která vede skrze Břevnov, Strahov, Střešovice a Hradčany na Letnou.
  • V Dejvicích, na Flemingově náměstí, se připojuje trasa č. 0077, která vede souběžně do Bubenče a druhým směrem klesá do údolí Divoké Šárky, aby vzápětí opustila Prahu severním směrem.
  • V Bubenči, v ulici Papírenská, stezka navazuje na páteřní trasu po levém břehu Vltavy A1.

INTERAKTIVNÍ MAPA

Trasy jsou zaměřovány v terénu pomocí GPS přístroje Garmin GPSMAP 60CSx, který zapůjčila firma Picodas Praha.
Legenda
Existující trasy (v terénu značené).
Plánované trasy (v terénu neznačené).
Jméno trasy. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s informacemi.
Zajímavé místo. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s popisem.

Na mapě je zobrazena pouze aktuální cyklostezka. Okolní a navazující stezky jsou popsány v textu.

Trasa v mapě je zobrazena na základě dat měřených v terénu pomocí GPS přístroje. Tolerance zakreslení trasy v mapě je obvykle 3-5 metrů. Množství zobrazených detailů odpovídá aktuálnímu měřítku mapy. Při velkém oddálení je vedení tras zakresleno schematicky. Trasy jsou ručně kontrolovány a editovány vůči letecké mapě. Při nejvyšším přiblížení pak může docházet k malému zkreslení vůči mapě základní.

VÝŠKOVÝ PROFIL (testovací provoz)

Výškový profil trasy zahrnuje úseky, které jsou zobrazeny na mapě. Pokud jsou úseky nesouvislé, pak je v grafu spojnice rovnou čarou (např. u tras A1, A2).

Y-ová osa znázorňuje nadmořskou výšku, X-ová osa znázorňuje vzdálenost z výchozího bodu trasy. Měřítka jsou pro každou cyklostezku jiná (i graf typu cimbuří může znamenat, že trasa je prakticky po rovině).