Cyklotrasa č.2

  • Délka:2,4 km
  • Terén:větší kopce
  • Povrch:asfalt
  • Oblasti:Praha 7
  • Aktualizace:12.9.2008
  • Poslat připomínku

TRASA

Letná (0,0) - Letohradská ulice (1,2) - Letenské náměstí (1,6) - Stromovka (2,4)

Reklama

POPIS

Cyklostezka č.2 spojuje Letenskou pláň se Stromovkou. Označení stezky je jedním z posledních pozůstatků značení z 90. let, popis na této stránce vychází ze stavu v létě 2007. Dle plánu rozvoje stezek bude v budoucnosti stezka označena A155. Stezka je v terénu vyznačena.

Trasa podrobně

Cestu začínáme v západním cípu Letenské pláně, na rozhraní s Hradčany. Na konci ulice Gogolova, kousek od mostku přes Chotkovu ulici a na dohled od Kramářovy vily, se stezka č. 2 kříží se stezkou BŘ-LE. Vydáme se na sever okrajem parku na Letné, po dvou stech metrech se stezka stáčí vpravo a vede napříč Letnou, po kraji otevřené pláně. Na východním konci Letenské pláně projedeme mezi budovami Ministerstva vnitra a gymnázia Nad Štolou a pokračujeme ulicí Letohradská.

Po pravé ruce projíždíme kolem budovy Zemědělského muzea. Pozor, stezka zatáčí do ulice Ovenecká, což v terénu nebylo označeno. Projedeme ulicí Ovenecká, kde musí dbát na provoz automobilů. Na Letenském náměstí přejedeme napříč třídu Milady Horákové a Veletrřní a vjedeme do druhého úseku ulice Ovenecká. Pro automobily je ulice jednosměrná, cyklistům je vjezd povolen v obou směrech. Provoz cyklistů je usměrněn po úzkých pruzích na okraji chodníku. Dbejte zvýšené pozornosti na chodce.

Na konci ulice projedeme vlevo kolem areálu Akademie výtvarných umění a vjedeme do Stromovky. Cesta se stáčí vpravo a vede z kopce na prostranství před areálem Výstaviště Holešovice. Zde stezka končí a napojuje se na další stezky.

Navazující stezky

  • Letná - stezka BŘ-LE.
  • Stromovka, u Výstaviště - stezka A31, která na severu ve Stromovce navazuje na stezku A1.

INTERAKTIVNÍ MAPA

Trasy jsou zaměřovány v terénu pomocí GPS přístroje Garmin GPSMAP 60CSx, který zapůjčila firma Picodas Praha.
Legenda
Existující trasy (v terénu značené).
Plánované trasy (v terénu neznačené).
Jméno trasy. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s informacemi.
Zajímavé místo. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s popisem.

Na mapě je zobrazena pouze aktuální cyklostezka. Okolní a navazující stezky jsou popsány v textu.

Trasa v mapě je zobrazena na základě dat měřených v terénu pomocí GPS přístroje. Tolerance zakreslení trasy v mapě je obvykle 3-5 metrů. Množství zobrazených detailů odpovídá aktuálnímu měřítku mapy. Při velkém oddálení je vedení tras zakresleno schematicky. Trasy jsou ručně kontrolovány a editovány vůči letecké mapě. Při nejvyšším přiblížení pak může docházet k malému zkreslení vůči mapě základní.

VÝŠKOVÝ PROFIL (testovací provoz)

Výškový profil trasy zahrnuje úseky, které jsou zobrazeny na mapě. Pokud jsou úseky nesouvislé, pak je v grafu spojnice rovnou čarou (např. u tras A1, A2).

Y-ová osa znázorňuje nadmořskou výšku, X-ová osa znázorňuje vzdálenost z výchozího bodu trasy. Měřítka jsou pro každou cyklostezku jiná (i graf typu cimbuří může znamenat, že trasa je prakticky po rovině).