Cyklotrasa BŘ-LE

  • Délka:6,4 km
  • Terén:mírné kopce
  • Povrch:asfalt
  • Oblasti:Praha 1, Praha 6, Praha 7
  • Aktualizace:12.9.2008
  • Poslat připomínku

TRASA

Obora Hvězda - Břevnov - Strahov - Střešovice - Hradčany - Letná

Reklama

POPIS

Cyklostezka BŘ-LE spojuje oblast Bílé Hory s centrem města, Letenskou plání. Popis v článku odpovídá stavu v září 2007. Trasa vede klidnými rezidenčními oblastmi, z velké části po vyhrazených komunikacích. S výjimkou několika málo křížení se trasa vyhýbá rušným silnicím. V oblasti Břevnova vede stezka téměř po rovině, od Strahova klesá.

Trasa podrobně

Cestu začneme na Vypichu, u hlavní brány do obory Hvězda. Stezka BŘ-LE zde navazuje na stezku č. 201. Vydáme se k okraji parku, po padesáti metrech odbočíme vpravo do ulice Na Vypichu. Záhy přijedeme na křižovatku s rušnou ulicí Ankarská. Křižovatku projedeme napříč a po úzké asfaltové cestě přijedeme ke světelnému přechodu pro chodce přes ulici Bělohorská.

Přejdeme po světlech na druhou stranu a pokračujeme po chodníku podél ulice Bělohorská směrem do centra města. Po sto metrech cyklostezka odbočuje vpravo do parku a vede po širokém chodníku. V parku mineme Ladronku, bývalý squat, dnes kulturní centrum Prahy 6. Pokračujeme po vyznačené stezce, až dojedeme na konec parku a pokračujeme z mírného kopce ulicí Atletická. Po celou dobu jízdy parkem se po pravé ruce otevírají výhledy na Prahu.

Dostáváme se do oblasti Strahova. Nedojedeme k hlavnímu stadionu, ale odbočíme vlevo do ulice Běžecká. Ulice má značný sklon, jedeme opatrně. Navazuje ulice Maratónská. Na prostorném křížení sjedeme po chodníku a pokračujeme ulicí Chodecká, která zpočátku vypadá spíše jako široký chodník. Podjedeme most a přijíždíme k ulici Bělohorská. Ulici musíme diagonálně překřížit, můžeme si vybrat přechod pro chodce nebo se opatrně vmísit mezi projíždějící auta. Bývá zde silný provoz.

Nacházíme se na pomezí Střešovic a Hradčan, kousek od Strahovského kláštera. Pokračujeme ulicí Myslbekova, na první křižovatce odbočíme vpravo do ulice Parléřova, v zápětí vlevo do ulice Morstadtova. Cyklostezka pokračuje parkem po chodnících, které jsou upraveny pro provoz cyklistů. Park opouštíme na křižovatce ulic Jelení a U Brusnice. Na světelné křižovatce přejedeme na druhý chodník pokračujeme po cyklostezce do centra podél Pražského hradu.

Po chodníku podél ulice Mariánské hradby přijedeme k Chotkovým sadům, stezka pokračuje skrze park. Po lávce pro pěší nadjedeme ulici Chotkova a ocitáme se na okraji Letenské pláně. Zde stezka BŘ-LE končí.

Navazující stezky

  • Vypich, obora Hvězda - křížení se stezkou č. 201, která spojuje Zličín s Bubenčí.
  • Letná, ulice Gogolova - navazuje stezka č. 2 vedoucí do Stromovky

Budoucnost stezky

Stezka BŘ-LE pochází z koncepce stezek v 90. letech minulého století. V novém systému stezek je tato stezka rozdělena na dvě části. Od parku Ladronka bude značena jako A140, mezi Střešovicemi a Letnou pak jako A15.

INTERAKTIVNÍ MAPA

Trasy jsou zaměřovány v terénu pomocí GPS přístroje Garmin GPSMAP 60CSx, který zapůjčila firma Picodas Praha.
Legenda
Existující trasy (v terénu značené).
Plánované trasy (v terénu neznačené).
Jméno trasy. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s informacemi.
Zajímavé místo. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s popisem.

Na mapě je zobrazena pouze aktuální cyklostezka. Okolní a navazující stezky jsou popsány v textu.

Trasa v mapě je zobrazena na základě dat měřených v terénu pomocí GPS přístroje. Tolerance zakreslení trasy v mapě je obvykle 3-5 metrů. Množství zobrazených detailů odpovídá aktuálnímu měřítku mapy. Při velkém oddálení je vedení tras zakresleno schematicky. Trasy jsou ručně kontrolovány a editovány vůči letecké mapě. Při nejvyšším přiblížení pak může docházet k malému zkreslení vůči mapě základní.

VÝŠKOVÝ PROFIL (testovací provoz)

Výškový profil trasy zahrnuje úseky, které jsou zobrazeny na mapě. Pokud jsou úseky nesouvislé, pak je v grafu spojnice rovnou čarou (např. u tras A1, A2).

Y-ová osa znázorňuje nadmořskou výšku, X-ová osa znázorňuje vzdálenost z výchozího bodu trasy. Měřítka jsou pro každou cyklostezku jiná (i graf typu cimbuří může znamenat, že trasa je prakticky po rovině).