Cyklotrasa A31

  • Délka:1,1 km
  • Terén:po rovině
  • Povrch:asfalt
  • Oblasti:Praha 7
  • Aktualizace:12.9.2008
  • Poslat připomínku

TRASA

Stromovka - Výstaviště (- nábřeží kapitána Jaroše) (úsek v závorkách není v provozu)

Reklama

POPIS

Cyklostrasa A31 je krátká trasa v centru Prahy, která spojuje Stromovku s prostranstvím přes Výstavištěm Holešovice a skrze Holešovice vede na nábřeží kapitána Jaroše. Cyklotrasa vede z poloviny parkem Stromovka, z druhé poloviny po ulicích Holešovic.

Stav značení (podzim 2007): Stezka není v terénu samostatně označena, nebo je mylně značena jako A1.

Trasa podrobně

Cyklotrasa A31 začíná ve Stromovce, v místě křižovatky stezky A1 a odbočky na Císařský ostrov. Trasa A31 pokračuje podél okraje parku Stromovka, podél plotu Výstaviště na prostranství před Výstaviště.

První úsek stezky vede po vyhrazené cyklostezce v parku Stromovka.

Druhý úsek přes ulice Holešovic na nábřeží kapitána Jaroše není v terénu označen. Vedení trasy není zřejmé a prozatím jej nebudu popisovat.

Navazující stezky

  • Stromovka - odbočka na Císařský ostrov - stezka přechází do dočasné trasy cyklotrasy A1. A1 pokračuje směrem do Bubenče, Podbaby a Sedlece.
  • Stromovka - prostor před Výstavištěm Holešovice - navazuje zde stezka č.2 vedoucí na Letnou.

INTERAKTIVNÍ MAPA

Trasy jsou zaměřovány v terénu pomocí GPS přístroje Garmin GPSMAP 60CSx, který zapůjčila firma Picodas Praha.
Legenda
Existující trasy (v terénu značené).
Plánované trasy (v terénu neznačené).
Jméno trasy. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s informacemi.
Zajímavé místo. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s popisem.

Na mapě je zobrazena pouze aktuální cyklostezka. Okolní a navazující stezky jsou popsány v textu.

Trasa v mapě je zobrazena na základě dat měřených v terénu pomocí GPS přístroje. Tolerance zakreslení trasy v mapě je obvykle 3-5 metrů. Množství zobrazených detailů odpovídá aktuálnímu měřítku mapy. Při velkém oddálení je vedení tras zakresleno schematicky. Trasy jsou ručně kontrolovány a editovány vůči letecké mapě. Při nejvyšším přiblížení pak může docházet k malému zkreslení vůči mapě základní.

VÝŠKOVÝ PROFIL (testovací provoz)

Výškový profil trasy zahrnuje úseky, které jsou zobrazeny na mapě. Pokud jsou úseky nesouvislé, pak je v grafu spojnice rovnou čarou (např. u tras A1, A2).

Y-ová osa znázorňuje nadmořskou výšku, X-ová osa znázorňuje vzdálenost z výchozího bodu trasy. Měřítka jsou pro každou cyklostezku jiná (i graf typu cimbuří může znamenat, že trasa je prakticky po rovině).