Cyklotrasa A28 - Bohnické údolí

  • Délka:8,1 km
  • Terén:větší kopce
  • Povrch:asfalt
  • Oblasti:Praha 8, Praha 9
  • Aktualizace:12.9.2008
  • Poslat připomínku

TRASA

Střížkov - Kobylisy - Bohnice - Zámky

Reklama

POPIS

Cyklotrasa A28 se nalézá v severní části Prahy. Od budoucí stanice metra Střížkov se přes Kobylisy a Bohnice dostaneme k Vltavě do oblasti zvané Zámky. Trasa není vyznačena v terénu (stav říjen 2007). Větší část trasy vede po běžných ulicích.

Trasa podrobně

Trasa začíná na pomezí Střížkova a Kobylis, v místě kde ulice Vysočanská přechází do ulice Střelničná. Vydáme se ulicí Střelničná do nitra Kobylis. Ulice má dva proudy v každém směru, ale auta zde jezdí poměrně rychle.

Projedeme okolo stanice metra Ládví a pokračujeme stále ulicí Střelničná, až na křižovatku s ulicí Čumpelíkova. Na křižovatce odbočíme vpravo a pokračujeme na třetí křižovatku, kde odbočíme vlevo do ulice Přemyšlenská. Ulicí Přemyšlenská projedeme až na konec, kde na světelné křižovatce zatočíme vpravo a začneme stoupat k sídlišti Bohnice.

Po levé ruce se nám otevírá pohled na Prahu. Pokračujeme ulicí Čimická až na velkou světelnou křižovatku na kopci. Ulice Čimická odbočuje vpravo do sídliště. Ještě kousek se po ní vydáme, ale přibližně po padesáti metrech zatočíme vlevo na ulici Lehnická. Ulice Lehnická nevypadá jako běžná ulice, spíše je to široký chodník (srovnejte s leteckou mapou). Sledujeme ulici až na její konec a pak pokračujeme rovně ulicí Těšínská, až na křižovatku.

Stojíme v centru sídliště, u ulice se stromořadím mezi pásy vozovky. Odbočíme vpravo a jedeme nakonec ulic Lodžská. Na křižovatce typu T zatočíme doleva a vzápětí do prava. Opouštíme sídliště Bohnice a vjíždíme do vilové čtvrti starých Bohnic.

Klesáme ulicí Bohnická, po pravé ruce mineme kostel sv. Petra a Pavla. Projedeme esíčkem a pokračujeme stále ulicí Bohnická. Cesta se začíná svažovat, pomalu opouštíme i poslední domy starých Bohnic a vjíždíme do lesní rokle, chráněné přírodní památky Bohnické údolí.

Silnice v údolí je široká a jede se po ní příjemně, ale dáváme pozor. V údolí můžeme potkat autobus MHD, na což nás upozorňuje dopravní značka již na kopci u kostela.

Náš výlet končí u Vltavy, v oblasti zvané Zámky. Vaší pozornosti jistě neunikne psí útulek, který se zde nalézá. Na stezku A28 zde navazuje páteřní cyklotrasa A2 nebo přívoz přes Vltavu.

Navazující stezky

  • Střížkov - na trasu A28 navazuje zatím také neexistující A27, která vede okrajem Střížkova a Proseka k letišti Letňany.
  • Zámky - u Vltavy navazuje páteřní cyklostezka A2, která sleduje pravý břeh Vltavy od jižní až po severní hranici Prahy. Po stezce A2 se můžeme vydat do Holešovic a dále do centra nebo naopak na sever, do Klecánek, kde se trasa A2 křižuje s okružní trasou A50.
  • Zámky - přívoz přes Vltavu nás převeze na levý břeh, kde můžeme pokračovat po páteřní stezce A1, nebo vystoupat do Suchdola a odtud např. stezkou A171 dojet do Nebušic.

INTERAKTIVNÍ MAPA

Trasy jsou zaměřovány v terénu pomocí GPS přístroje Garmin GPSMAP 60CSx, který zapůjčila firma Picodas Praha.
Legenda
Existující trasy (v terénu značené).
Plánované trasy (v terénu neznačené).
Jméno trasy. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s informacemi.
Zajímavé místo. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s popisem.

Na mapě je zobrazena pouze aktuální cyklostezka. Okolní a navazující stezky jsou popsány v textu.

Trasa v mapě je zobrazena na základě dat měřených v terénu pomocí GPS přístroje. Tolerance zakreslení trasy v mapě je obvykle 3-5 metrů. Množství zobrazených detailů odpovídá aktuálnímu měřítku mapy. Při velkém oddálení je vedení tras zakresleno schematicky. Trasy jsou ručně kontrolovány a editovány vůči letecké mapě. Při nejvyšším přiblížení pak může docházet k malému zkreslení vůči mapě základní.

VÝŠKOVÝ PROFIL (testovací provoz)

Výškový profil trasy zahrnuje úseky, které jsou zobrazeny na mapě. Pokud jsou úseky nesouvislé, pak je v grafu spojnice rovnou čarou (např. u tras A1, A2).

Y-ová osa znázorňuje nadmořskou výšku, X-ová osa znázorňuje vzdálenost z výchozího bodu trasy. Měřítka jsou pro každou cyklostezku jiná (i graf typu cimbuří může znamenat, že trasa je prakticky po rovině).