Cyklotrasa A226

  • Délka:1,8 km
  • Terén:mírné kopce
  • Povrch:asfalt
  • Oblasti:Praha 4, okraje Prahy
  • Aktualizace:5.6.2009
  • Poslat připomínku

TRASA

Milíčovský les - Milíčov - Háje - vodní nádrž Hostivař

Reklama

POPIS

Cyklotrasa A226 je součástí projektu Prahy 11 na vytvoření dopravní infrastruktury pro cyklisty v této městské části.

Trasa spojuje Milíčovský les s Hostivařskou přehradou, přičemž vede kolem konečné autobusů Jižní město. Trasa je z větší části vedena po chodnících a asfaltových komunikacích s malým čí žádným automobilovým provozem.

Trasa podrobně

Naši cestu začneme na severním cípu Milíčovského lesa. Z Milíčovského lesa vystupuje trasa A216, z které se popisovaná A226 odpojuje.

Po okraji vilové zástavby Milíčova dojedeme ulicemi Exnerova a Otická k ulici Výstavní. Rušnou ulici opatrně přejedeme a ocitneme se u konečné autobusů. Značení nás zavede na chodník, po kterém začneme sjíždět k Hostivařské přehradě. Na chodníku dávejte pozor, keře a rostliny zakrývají výhled a hrozí nebezpečí srážky s chodci a kočárky!

Trasa končí u stánků u vstupu k přehradě Hostivař. Dále můžeme pokračovat po značené odbočce z trasy A23, která nás zavede pod přehradu a přes Košík až ke Spořilovu.

Navazující stezky

  • u Milíčovského lesa - navazuje A216
  • Hostivařská přehrada - navazuje spojka na A23 směrem na Košík

INTERAKTIVNÍ MAPA

Trasy jsou zaměřovány v terénu pomocí GPS přístroje Garmin GPSMAP 60CSx, který zapůjčila firma Picodas Praha.
Legenda
Existující trasy (v terénu značené).
Plánované trasy (v terénu neznačené).
Jméno trasy. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s informacemi.
Zajímavé místo. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s popisem.

Na mapě je zobrazena pouze aktuální cyklostezka. Okolní a navazující stezky jsou popsány v textu.

Trasa v mapě je zobrazena na základě dat měřených v terénu pomocí GPS přístroje. Tolerance zakreslení trasy v mapě je obvykle 3-5 metrů. Množství zobrazených detailů odpovídá aktuálnímu měřítku mapy. Při velkém oddálení je vedení tras zakresleno schematicky. Trasy jsou ručně kontrolovány a editovány vůči letecké mapě. Při nejvyšším přiblížení pak může docházet k malému zkreslení vůči mapě základní.

VÝŠKOVÝ PROFIL (testovací provoz)

Výškový profil trasy zahrnuje úseky, které jsou zobrazeny na mapě. Pokud jsou úseky nesouvislé, pak je v grafu spojnice rovnou čarou (např. u tras A1, A2).

Y-ová osa znázorňuje nadmořskou výšku, X-ová osa znázorňuje vzdálenost z výchozího bodu trasy. Měřítka jsou pro každou cyklostezku jiná (i graf typu cimbuří může znamenat, že trasa je prakticky po rovině).