Cyklotrasa A22 - Kunratický potok

 • Délka:10,2 km
 • Terén:větší kopce
 • Povrch:asfalt
 • Oblasti:Praha 4, okraje Prahy, okolí Prahy
 • Aktualizace:12.9.2008
 • Poslat připomínku

TRASA

Braník - Krč - Kunratický les - Chodov - Opatov - Háje [- Petrovice, Uhříněves - Kolovraty]

Reklama

POPIS

Cyklotrasa A22 vede z Braníku, od Barrandovského mostu přes Krč, Chodov a Opatov na Háje. V budoucnosti bude pokračovat přes Petrovice, Uhříněves do Kolovrat, kde Prahu opustí směrem na Říčany.

Stav značení (duben 2008): V terénu je vyznačena trasa A22 v úseku Braník - Háje. Pouze v Krči, na křižovatce ulic Vídeňská a U Michelského lesa (u benzínky Shell), ignorujte odbočku ÚJ-BR a projeďte přes mostek k rybníku a za první budovou hned vlevo. Na konci uličky naleznete další značku A22, které vás dovede skrze les na Chodov.

V úseku Braník - Chodov trasa vede mimo frekventovanou automobilovou dopravu po zvláštních stezkách a obslužných komunikacích. Úsek Chodov - Háje projíždí vilovou čtvrtí Chodova (komunikace s lokálním provozem) a Centrálním parkem Prahy 11.

Trasa podrobně:

Stezka začíná kousek od Barrandovského mostu, na významné křižovatce se stezkami A2 a A12. Vydáme se směrem k Jižní spojce, po chodníku, který po malé chvíli přejde do náspu u Jižní spojky. Po pár stech metrech přijedeme ke sjezdu z Jižní spojky, kde stezka provizorně vede po velmi úzkém chodníku. Opatrně projedeme a po pískové cestě se dostaneme ke křižovatce s ulicí Vrbova.

Za křižovatkou pokračujeme po úseku mimo automobilovou dopravu. Po necelém kilometru přijedeme ke sportovním hřištím. Nejdříve mineme po levé straně volejbalové hřiště, pak projedeme kolem hřiště fotbalového. Za fotbalovým hřištěm dejte pozor na odbočku, stezka vede po štěrkové cestě doprava do mírného kopce. Po levé straně mineme další fotbalové hřiště, tentokrát s umělým trávníkem a pokračuje sérií zatáček k baseballovému areálu.

Stezka vede podél potoka, ke světelné křižovatce pod Jižní spojkou. Za křižovatkou pokračujeme podél benzínové stanice, po pravé straně mineme nádraží Krč. Vyšlapeme do mírného kopečku, kolem zámku Krč (nyní Chateau hotel) pokračujeme parčíkem k mostku a rybníku. Vyjedeme u Vídeňské ulice. Zde se stezka stáčí vpravo, ke světelné křižovatce u benzínky Shell.

Přejedeme světelnou křižovatku po přejezdu pro cyklisty. Hned za světelnou křižovatkou ignorujeme označení ÚJ-BR, které nás navádí do ulice U Michelského lesa. Vydáme se po mostku přes potůček k rybníku. Bezprostředně za mostkem, za první budovou, odbočíme doleva a po asfaltové silničce se vydáme do mírného kopce. Uličku naleznete na mapě, ale nemá žádné jméno. První další cyklistickou značku naleznete na konci uličky, v místě, kde se napojuje lesní cesta.

Značení A22 Jižním Městem na kole vás provede lesem; připravte se na pořádný výšlap. Les opustíte na pomezí sídliště Horní Roztyly a Chodova. Na severovýchodním cípu lesa se odpojuje trasa A215. Na Chodově projedeme kolem nákupního megacentra, krajem mineme stanici metra a po lávce přes dálnici vjedeme do vilové čtvrti. Původní trasa byla letos přeznačena a tolik se neklikatí. Sledujeme značení, které nás dovede ke stanici metra Opatov.

Z Opatova stezka pokračuje dále, projedeme Centrální park Prahy 11 a stezka končí u metra Háje. V centrální parku vede stezka po chodníku, kde se pohybují chodci a malé děti.

Navazující stezky:

 • Braník - stezka A2 a A12
 • Krč, křižovatka Vídeňské ulice a ulice U Michelského lesa - přetrvává staré značení ÚJ-BR, která dříve vedla přes Roztyly, Chodov a Opatov do Újezdu u Průhonic
 • Krč, u rybníků - po žluté turistické trase vede po kraji lesa cyklotrasa A212. Směrem z Krče není označena, první značení u restaurace Na tý louce zelený
 • Kunratický les, u hotelu Nosál - odbočuje A222 na Roztyly a Spořilov
 • Kunratický les, východní cíp lesa - odbočuje A215 vedoucí druhou stranou lesa na Zelené domky, Nové Dvory, Kamýk
 • Chodov, metro - odbočuje A225 přes Horní Roztyly, Chodovec vede na malé sídliště nad Košíkem (ulice Divišovská)
 • Chodov, křižovatka ulic K dubu a Starochodovská - odbočka k Chodovské tvrzi. Odbočka značena také jako A22
 • Opatov, metro - po eskalátoru na východní straně vestibulu odbočuje ÚJ-BR vedoucí do Újezdu (u Průhonic).
 • Centrální park Prahy 11 - křížení s hlavní trasou A41
 • Centrální park Prahy 11 - u metra Háje se napojuje trasa A216, která vede skrze Milíčovský les na silnici spojující Újezd a Křeslice

Budoucnost trasy:

Od metra Háje bude dle plánu rozvoje trasa pokračovat přes sídliště Háje a ulicí Novopetrovická do Petrovic a dále polními cestami na Uhříněves. V Uhříněvsi je stezka plánována vedlejšími ulicemi a mimo hlavní komunikaci dovede cyklisty na kraj Prahy do Kolovrat. Odtud je již kousek do Řičan.

Z historie:

Stezka A22 vznikla v roce 2007 postupným přerodem části stezky ÚJ-BR a návazným napojením na nové části v roce 2008.

INTERAKTIVNÍ MAPA

Trasy jsou zaměřovány v terénu pomocí GPS přístroje Garmin GPSMAP 60CSx, který zapůjčila firma Picodas Praha.
Legenda
Existující trasy (v terénu značené).
Plánované trasy (v terénu neznačené).
Jméno trasy. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s informacemi.
Zajímavé místo. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s popisem.

Na mapě je zobrazena pouze aktuální cyklostezka. Okolní a navazující stezky jsou popsány v textu.

Trasa v mapě je zobrazena na základě dat měřených v terénu pomocí GPS přístroje. Tolerance zakreslení trasy v mapě je obvykle 3-5 metrů. Množství zobrazených detailů odpovídá aktuálnímu měřítku mapy. Při velkém oddálení je vedení tras zakresleno schematicky. Trasy jsou ručně kontrolovány a editovány vůči letecké mapě. Při nejvyšším přiblížení pak může docházet k malému zkreslení vůči mapě základní.

VÝŠKOVÝ PROFIL (testovací provoz)

Výškový profil trasy zahrnuje úseky, které jsou zobrazeny na mapě. Pokud jsou úseky nesouvislé, pak je v grafu spojnice rovnou čarou (např. u tras A1, A2).

Y-ová osa znázorňuje nadmořskou výšku, X-ová osa znázorňuje vzdálenost z výchozího bodu trasy. Měřítka jsou pro každou cyklostezku jiná (i graf typu cimbuří může znamenat, že trasa je prakticky po rovině).