Cyklotrasa A216

  • Délka:3,5 km
  • Terén:po rovině
  • Povrch:asfalt, prašné cesty
  • Oblasti:Praha 4
  • Aktualizace:5.6.2009
  • Poslat připomínku

TRASA

Háje - Milíčovský les

Reklama

POPIS

Cyklotrasa A216 je součástí projektu Prahy 11 na vytvoření dopravní infrastruktury pro cyklisty v této městské části.

Trasa spojuje Milíčovský les s centrálním parkem na Hájích. Trasa je z větší části vedena po polních cestách a chodnících, bez provozu automobilů.

Trasa podrobně

Naši cestu začneme nedaleko jižního cípu Milíčovského lesa, v zatáčce na silnici mezi Křeslicemi a Újezdem.

Trasa nás provede okrajem Milíčovského lesa a dále po asfaltové cestě středem lesa okolo místního rybníku z lesa ven. Na serverním cípu se odpojuje trasa A226, která vede k Hostivařské přehradě.

Z důvodu výstavby bytového komplexu Milíčovský háj je trasa vedena provizorním překladem. Po polní cestě pod vedením vysokého napětí jedeme loukou, za obytným komplexem. Obytný komplex musíme zcela objet, až se dostaneme na chodník, který vede ke Kateřinkám. Po chodníku, který je zároveň cyklostezkou, se vydáme doprava k ulici Novomenského a stále pokračujeme po cyklostezce až k podjezdu pod ulicí Opatovská.

Provedeme kolo podchodem a přijíždíme k centrálnímu parku na Hájích, kde u kostela sv. Františka z Assisi naše cesta končí. Můžeme se v těchto místech napojit na trasy A22 k Vltavě nebo A41 do Záběhlic.

Navazující stezky

  • u Milíčovského lesa - navazuje A226 směrem k Hostivařské přehradě
  • Háje, centrální park - navazují trasy A22 k Vltavě a A41 do Záběhlic

INTERAKTIVNÍ MAPA

Trasy jsou zaměřovány v terénu pomocí GPS přístroje Garmin GPSMAP 60CSx, který zapůjčila firma Picodas Praha.
Legenda
Existující trasy (v terénu značené).
Plánované trasy (v terénu neznačené).
Jméno trasy. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s informacemi.
Zajímavé místo. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s popisem.

Na mapě je zobrazena pouze aktuální cyklostezka. Okolní a navazující stezky jsou popsány v textu.

Trasa v mapě je zobrazena na základě dat měřených v terénu pomocí GPS přístroje. Tolerance zakreslení trasy v mapě je obvykle 3-5 metrů. Množství zobrazených detailů odpovídá aktuálnímu měřítku mapy. Při velkém oddálení je vedení tras zakresleno schematicky. Trasy jsou ručně kontrolovány a editovány vůči letecké mapě. Při nejvyšším přiblížení pak může docházet k malému zkreslení vůči mapě základní.

VÝŠKOVÝ PROFIL (testovací provoz)

Výškový profil trasy zahrnuje úseky, které jsou zobrazeny na mapě. Pokud jsou úseky nesouvislé, pak je v grafu spojnice rovnou čarou (např. u tras A1, A2).

Y-ová osa znázorňuje nadmořskou výšku, X-ová osa znázorňuje vzdálenost z výchozího bodu trasy. Měřítka jsou pro každou cyklostezku jiná (i graf typu cimbuří může znamenat, že trasa je prakticky po rovině).