Cyklotrasa A21 - Modřanská rokle

  • Délka:9,8 km
  • Terén:mírné kopce
  • Povrch:asfalt
  • Oblasti:Praha 4
  • Aktualizace:12.9.2008
  • Poslat připomínku

TRASA

Modřany, u Vltavy - Libuš - Kunratice - Šeberov (- Háje)

Reklama

POPIS

Cyklotrasa A21 začíná na pravém břehu řeky Vltavy v Modřanech a skrze Modřanskou rokli a Kunratice nás dovede na Šeberov. Mezi Modřany a Libuší vede trasa po vyhrazené cyklostezce. Zbylý úsek vede po běžných silnicích. Trasa je příjemným výletem a ač od Vltavy stále stoupá, tak na cestě nejsou významné kopce, krom dvou krátkých prudkých stoupání k Modřanské rokli.

Trasa podrobně

Naše cesta začíná u Vltavy, na křižovatce s cyklostezkou A2, kousek od vlakového nádraží Praha Modřany. První úsek cesty vede po značené cyklostezce.

Vydáme se ulicí U Kina, podél Modřanského biografu. Na T křižovatce zatočíme vpravo a jedeme ulicí Komořanská až ke světelné křižovatce. Před světly se stezka stáčí vlevo a vede po chodníku podél ulice Kolarova. Stezka vede po chodníku, od ulice je později oddělena protihlukovou stěnou. Nakonec přijedeme ke světelné křižovatce ulic Československého exilu a Kolarova.

Nebudeme přecházet na světlech, stezka obě ulice podjíždí dvěma podchody. V podchodech jsou oddělené pruhy pro cyklisty a pro chodce, ale nemůžeme se na toto spolehnout. Chodci často chodí na celé šíři podchodů, jak byli dlouhá léta zvyklí.

Pokud jsme neztratili z dohledu značky, tak se nyní nacházíme u dolního ústí Modřanské rokle. Modřanská rokle je přírodní památka, hluboké údolí se vzácnou faunou a florou. V rokli obvykle bývá o několik stupňů nižší teplota než v okolním prostředí.

Projedeme celou Modřanskou rokli nahoru. U přehradní nádrže odbočuje stezka do Cholupic, ale tou mi nejedeme. Na horním konci rokle, u retenčních nádrží a rodinných domů se vydáme vpravo, směrem na Libuš. To je poslední místo, kde nalezneme značení v terénu. Další úsek již značen není a popis vychází z mé osobní zkušenosti a z plánu rozvoje cyklostezek.

Vyšlapeme krátký kopec a objevíme se na kraji sídliště, kousek od dětského hřiště (porovnejte s leteckou mapou). Projedem sídlištěm napříč a vyjedeme u ulice Libušská. Odbočíme vpravo směrem na Písnici. Na nejbližší křižovatce zatočíme vlevo do ulice V Lužích. Projedeme ulicí, v ohybu pokračujeme rovně přes hromadu hlíny a prašnou cestou projedeme do ulice Mílová.

Dojedeme na konec ulice Mílová, překřížíme ulici Dobronická a po chodníku podél ulice Dobronická, po kterém skoro nikdo nechodí se vydáme směrem ke Kunraticím. Alternativně můžeme jet přímo po ulici Dobronická.

Na kruhovém objezdu pokračujeme rovně, do centra Kunratic. V Kunraticích na návsi po pravé ruce mineme Kunratický zámek a kostel sv. Jakuba Většího. Na malém kruhovém objezdu jedeme rovně, ulicí K Šeberáku.

V mírné zatáčce před rybníkem Šeberák, kde je také točna autobusů MHD, odbočíme vlevo do ulice Nad Šeberákem. Pokračujeme touto ulicí, projedeme vilkovou čtvrť až na konec. Ulice přechází v asfaltovou silničku vedoucí přes pole. Asi dvě stě metrů nás dělí od křižovatky s Kunratickou spojkou.

Opatrně přejedeme Kunratickou spojku, auta zde jezdí i více než 70km/hod. Pokračujeme silničkou, která posléze přejde do ulice V Ladech. To již vjíždíme do Šeberova. Projedeme stejnou ulicí, u školy zatočíme vlevo.

Na křižovatce s ulicí K Hrnčířům cyklotrasa A21 prozatím končí. Ulicí K Hrnčířům se můžeme vydat jedním směrem na Opatov, druhým směrem do Hrnčířů a ven z Prahy, např. na Průhonice.

Budoucnost stezky

Předpokládám, že bude stezka v budoucnu vyznačena i v úseku Libuš - Šeberov. Dle plánu rozvoje má stezka pokračovat ze Šeberova přes pole a podjezdem pod dálnicí na Kateřinky a k metru Háje. Úsek od Šeberova do Kateřinek je v současné době nesjízdný, vede přes soukromou farmu s koňmi a přes rozorané pole.

Navazující stezky

  • Modřany, u Vltavy - křížení se stezkou A2
  • Libuš, ulice Na Šejdru - křížení s budoucí stezkou A42

INTERAKTIVNÍ MAPA

Trasy jsou zaměřovány v terénu pomocí GPS přístroje Garmin GPSMAP 60CSx, který zapůjčila firma Picodas Praha.
Legenda
Existující trasy (v terénu značené).
Plánované trasy (v terénu neznačené).
Jméno trasy. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s informacemi.
Zajímavé místo. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s popisem.

Na mapě je zobrazena pouze aktuální cyklostezka. Okolní a navazující stezky jsou popsány v textu.

Trasa v mapě je zobrazena na základě dat měřených v terénu pomocí GPS přístroje. Tolerance zakreslení trasy v mapě je obvykle 3-5 metrů. Množství zobrazených detailů odpovídá aktuálnímu měřítku mapy. Při velkém oddálení je vedení tras zakresleno schematicky. Trasy jsou ručně kontrolovány a editovány vůči letecké mapě. Při nejvyšším přiblížení pak může docházet k malému zkreslení vůči mapě základní.

VÝŠKOVÝ PROFIL (testovací provoz)

Výškový profil trasy zahrnuje úseky, které jsou zobrazeny na mapě. Pokud jsou úseky nesouvislé, pak je v grafu spojnice rovnou čarou (např. u tras A1, A2).

Y-ová osa znázorňuje nadmořskou výšku, X-ová osa znázorňuje vzdálenost z výchozího bodu trasy. Měřítka jsou pro každou cyklostezku jiná (i graf typu cimbuří může znamenat, že trasa je prakticky po rovině).