Cyklotrasa A11 - Radotínský potok

 • Délka:11,1 km
 • Terén:větší kopce
 • Povrch:asfalt
 • Oblasti:Praha 5, okraje Prahy
 • Aktualizace:2.6.2009
 • Poslat připomínku

TRASA

Zbraslav, Peluněk - Radotín - Cikánka - Zadní Kopanina - Zmrzlík - Řeporyje

Reklama

POPIS

Cyklotrasa A11 vede okrajovými částmi Prahy na levém břehu Vltavy. Pěkný výlet ze Zbraslavi skrze malebná zákoutí Zadní Kopaniny nás dovede až do Řeporyjí, kde můžeme navázat na další stezky a pokračovat na sever k Bílé Hoře i zpět k Vltavě.

Na podzim roku 2007 stezka nebyla vyznačena v terénu, ale její vyznačení se připravuje. Stezka je vhodná pro zkušené cyklisty, v oblasti Radotína musíme projet ulici s velmi rušným provozem.

Trasa podrobně

Naši cestu začneme na Zbraslavi, v oblasti zvané Peluněk, kde stezka A11 navazuje na okruh kolem Prahy A50/8100. Kolem velkotržnice Lipence dojedeme k Radotínu a přes lávku pro pěší překročíme řeku Berounku. V terénu je úsek označen jako ZÁ-ZB.

V Radotíně se pokusíme vyhnout centru obce, proto sjedeme pod lávku a vydáme se po stezce A1 vlevo, směrem k centru Prahy. Na první křižovatce stezku A1 opouštíme a ulicí Nýřanská přijedeme k železniční trati, kde překročíme přejezd. Pokračujeme ulicí Na betonce, která končí křižovatkou typu T. Dáme se vlevo a na hlavní silnici K cementárně se vydáme vpravo.

Následuje úsek, kde je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože se budeme pohybovat v silném automobilovém provozu. Předpokládám, že po vyznačení stezky v terénu bude tato část upravena. Ulicí K cementárně pokračujeme stále do kopce, až po levé ruce uvidíme cementárnu Radotín. Na křižovatce za cementárnou opustíme rušnou silnici a odbočíme vlevo směrem na Zadní Kopaninu.

Dalších několik kilometrů budeme stále stoupat, sledujeme malou silničku, která nás zavede do Zadní Kopaniny. Cestou projedeme chráněnou přírodní oblast Cikánka a stejnojmennou osadu.

V Zadní Kopanině odbočíme vpravo, směrem na Zmrzlík a Řeporyje. Cesta mírně stoupá a vede skrze pole. Po silničním mostu nadjedeme okruh kolem Prahy a sjedeme do Řeporyjí. Sledujeme hlavní silnici a přijíždíme k železničnímu viaduktu, kde naše trasa končí a navazuje na další cyklotrasy.

Navazující trasy:

 • Zbraslav, Peluněk - navazuje okružní trasa A50/8100, která vede jedním směrem do Černošic a druhým k nádraží Praha Zbraslav.
 • Radotín, lávka přes Berounku - navazuje páteřní stezka A1, která jižním směrem opouští Prahu a druhým podél Berounky a Vltavy vede do centra Prahy a dále na sever do Roztok.
 • Cementárna Radotín - bude zde odbočovat trasa A113, která propojí Radotín, Lochkov, Slivenec a Barrandov.
 • Řeporyje, viadukt - navazuje budoucí trasa A12, která povede Prokopským údolím zpět k Vltavě a druhým směrem opouští Prahu směrem na Loděnice
 • Řeporyje, viadukt - u viaduktu bude začínat páteřní trasa A34, která povede na server a bude spojovat Řeporyje, kraj Stodůlek, Chabry, Zličín, Řepy, Ruzyni, park Divoká Šárka a Nebušice.

Z historie:

Úsek od nádraží Zbraslav k lávce v Radotíně se dříve nazýval ZÁ-ZB (Závist-Zbraslav).

INTERAKTIVNÍ MAPA

Trasy jsou zaměřovány v terénu pomocí GPS přístroje Garmin GPSMAP 60CSx, který zapůjčila firma Picodas Praha.
Legenda
Existující trasy (v terénu značené).
Plánované trasy (v terénu neznačené).
Jméno trasy. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s informacemi.
Zajímavé místo. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s popisem.

Na mapě je zobrazena pouze aktuální cyklostezka. Okolní a navazující stezky jsou popsány v textu.

Trasa v mapě je zobrazena na základě dat měřených v terénu pomocí GPS přístroje. Tolerance zakreslení trasy v mapě je obvykle 3-5 metrů. Množství zobrazených detailů odpovídá aktuálnímu měřítku mapy. Při velkém oddálení je vedení tras zakresleno schematicky. Trasy jsou ručně kontrolovány a editovány vůči letecké mapě. Při nejvyšším přiblížení pak může docházet k malému zkreslení vůči mapě základní.

VÝŠKOVÝ PROFIL (testovací provoz)

Výškový profil trasy zahrnuje úseky, které jsou zobrazeny na mapě. Pokud jsou úseky nesouvislé, pak je v grafu spojnice rovnou čarou (např. u tras A1, A2).

Y-ová osa znázorňuje nadmořskou výšku, X-ová osa znázorňuje vzdálenost z výchozího bodu trasy. Měřítka jsou pro každou cyklostezku jiná (i graf typu cimbuří může znamenat, že trasa je prakticky po rovině).