Cyklotrasa A1 - Vltava levobřežní

 • Délka:19,0 km
 • Terén:po rovině
 • Povrch:asfalt
 • Oblasti:Praha 1, Praha 5, Praha 6, Praha 7, okraje Prahy
 • Aktualizace:2.6.2009
 • Poslat připomínku

TRASA

(Řevnice - Černošice - ) Radotín - Lahovice - Hlubočepy - Smíchov - Malá Strana - Holešovice - Stromovka - Podbaba - Sedlec ( - Roztoky)

Reklama

POPIS

Cyklostezka A1 je severo-jižní páteřní trasa vedoucí podél levého břehu řeky Vltavy. Kromě pohybu po městě slouží stezka též k propojení s okolními městy (Roztoky na severu, Řevnice a Černošice na jihu).

Stav na podzim 2007: Trasa A1 není sjízdná v celé délce, je rozdělena do dvou úseků. Jižní úsek je sjízdný v trase Radotín - Lahovice - Chuchle - Hlubočepy - Smíchov - Anděl - Malá Strana. Severní úsek pak Sedlec - Podbaba - Dejvice - Stromovka. Centrální část stezky není sjízdná. Dle plánu rozvoje trasa v budoucnu povede od metra Malostranská po nábřeží pod Letnou, skrze Holešovice a do Stromovky. Centrální úsek lze nyní objet náhradní trasou (dále v textu).

Délka trasy je součtem délek úseků zobrazených na mapě.

Trasa podrobně - jižní část

Svoji cestu začínáme u lávky pro pěší v Radotíně, kam se můžeme dostat např. po stezce A11 ze Zbraslavi, podél Berounky od Černošic nebo vlakem na nádraží Radotín. Opouštíme most a vydáváme se na sever směrem ku Praze. Dalších několik kilometrů pojedeme po břehu řeky Berounky, kterou budeme mít stále po pravé ruce. Tři sta metrů za mostem mineme po levé straně stánek s občerstvením, pokračujeme dále, stezka je tvořena dlaždicemi. Přibližně po 600 metrech značení ukazuje odbočení doleva, my ale značení ignorujeme a jedeme stále podél řeky. Odbočka by nás zavedla na silnici k železniční trati, budoucí stezku A111.

Po chvíli dojedeme k asfaltové silničce, odbočíme doprava a vydáváme se k Lahovicím. Po 400 metrech silnice přechází opět ve stezku. Po levé straně míjíme rybníček, následující kilometr vede po štěrko-prašné cestě. Cesta končí u závory u silnice Výpadová. Po chodníku objedeme areál Přístaviště Radotín. Pokračujeme rovně kolem autobusové zastávky Přístaviště Radotín, stezka se pak stáčí doprava k řece, pod most. V podjezdu pod Strakonickou rychlostní silnicí se rozloučíme s řekou Berounkou, která se v těchto místech vlévá do Vltavy.

Za podjezdem odbočíme doprava na lokální ulici, kde auto potkáte jen výjimečně. Pokračujeme po ulici, nalevo stojí domy, napravo vidíme neudržovanou louku a řeku. Po přibližně 600 metrech přijedeme na křižovatku, kde se cesta dělí. Zvolíme levou ulici (pravá vede k řece, kde končí) a podél domů přijedeme k lesíku. Před lesíkem zahneme doleva a hned doprava, naše cesta pokračuje po asfaltové stezce podél Strakonické silnice.

Kilometr a ještě kousek nás dělí od potůčku, který musíme překonat po chodníku u Strakonické ulice. Hned za mostkem sjedeme zpět k potůčku a po dlážděném chodníku podjedeme Strakonickou. Pokračujeme ulicí Dostihová směrem k železniční trati. Asi 50 metrů před tratí odbočíme vpravo do ulice Starolázeňská. V tomto místě křížíme druhý konec budoucí stezky A111. Ulicí Starolázeňská dojedeme na konec, odbočíme vlevo a dojedeme k železniční trati.

Podél trati se vydáme doprava směrem k Hlubočepům, jedeme po nové silnici, která byla otevřena na podzim 2007. Silnice nás po 400 metrech dovede k mostu přes Strakonickou silnici. V letecké mapě zatím není most zakreslen!

Most nepřejíždíme, ale pokračujeme rovně podél trati. Ulice nás vede skrze průmyslové areály a domy, na konci zahýbáme doprava a po třiceti metrech doleva, do ulice Zbraslavská. Z mírného kopce sjíždíme k železničnímu mostu, který podjedeme a pokračujeme stále rovně. V tomto úseku se nemáme kam ztratit, po levé ruce se tyčí Barrandovské skály a napravo máme železniční trať, kterou jsme před chvílí projeli. Opouštíme poslední domy a po kilometru přijíždíme k Barrandovskému mostu. Most podjedeme, sjedeme z mírného kopečku a dostáváme se na křižovatku se stezkami A12 a ŘE-HL.

V tomto místě se popis stezky rozchází se značením v terénu (stav říjen 2007). V souladu s plánem rozvoje a osobní zkušeností doporučuji následovat můj popis, který se snaží využít cesty mimo automobilovou dopravu. Značení v terénu zahýbá do ulice Na Zlíchově, kudy jezdí auta i tramvaje.

Ignorujeme značenou odbočku vlevo a vydáme se rovně po stezce A12. Po sto metrech přijedeme k potoku, kde odbočíme vpravo a podél betonového koryta přijedeme k řece Vltavě. Stezka A12 zde odbočuje vpravo na Barrandovský most, my ale pokračuje po proudu Vltavy směrem do centra. Po náplavce vede příjemná asfaltová stezka, asi kilometr dlouhá. Kousek za půjčovnou lodiček stezka odbočuje vlevo do mírného kopce, vyjedeme na chodníku u Strakonické ulice. Na světelné křižovatce kolo převedeme po přechodu pro chodce přes Strakonickou ulici a projedeme ulicí, do které smí pouze autobusy.

Poslední úsek stezky do centra Prahy vede ulicemi se silnou automobilovou i tramvajovou dopravou. Stezka vede prakticky stále rovně, podél tramvajové trati. Projedeme celou Nádražní ulici až na Anděl a pokračujeme rovně do ulice Štefánikova. Projedeme skrz Arbesovo náměstí a náměstí Kinských. Pod Petřínem, na Újezdu se stezka stáčí k Vltavě. Zde jižní část končí.

Trasa podrobně - centrální část (náhradní trasa)

Projedeme ulicí Říční do parku Kampa, okolo sochy Dobrovského pod Karlův most. Pokračujeme ulicí U Lužického semináře na Klárov. Z Klárova odbočíme doprava, ale nikoli na Mánesův most, nýbrž přes park podél řeky a zezadu objedeme Strakovu akademii. Centrální část je značena v terénu sporadicky a na mapě vyznačení chybí. U Strakovy akademie končí značená část stezky A1, dále pokračujeme do Stromovky náhradní trasou.

Po přechodu pro chodce přejdeme tramvajovou trať a prudkým svahem vystoupáme do Letenských sadů. V oblasti Hanavského pavilonu a u ulice Gogolova se setkáme s koncem stezek BŘ-LE a SM-LE. Vydáme se po stezce č.2 (stav značení k březnu 2008). Stezka č.2 nás dovede kolem Technického muzea, přes Letenské náměstí do ulice Nad Královskou oborou a sjezdem dolů k vstupu do Stromovky u Výstaviště Holešovice.

Trasa podrobně - severní část

Severní část cyklotrasy A1 začíná před branami Výstaviště Holešovice. Vjedeme do Stromovky, držíme se asfaltové cesty podél areálu Výstaviště. Držíme se plotu areálu, zezadu objedeme Planetárium a pokračujeme po cestě. Po asi tři čtvrtě kilometru přijedeme na křižovatku u železničního viaduktu. Stezka A1 pokračuje rovně. Odbočíme-li vpravo, můžeme přes Císařský ostrov přejet Vltavu a dostaneme se na pravý břeh, kde můžeme navázat na cyklostezku A2.

My se však držíme stezky A1 a pokračujeme okrajem Stromovky. Přijedeme na západní okraj, kde podjedeme železniční viadukt a odbočíme vlevo. Po mostku nadjedeme bývalou železniční vlečku a dostáváme se k ulici Papírenská. Projedeme ulici Papírenská na konec a pokračujeme po levém či pravém chodníku podél ulice Podbabská. Chodníky jsou upraveny pro jízdu cyklistů.

Po kilometru vidíme po levé ruce železniční viadukt na trati Praha - Děčín. Zde se trasa A1 kříží se stezkou A17, která vede na Nebušice a Přední Kopaninu. V místě zvaném Podbaba by měl být v provozu přívoz na pravý břeh Vltavy.

Dle plánu rozvoje cyklotrasa A1 pokračuje podél řeky do čtvrtě Sedlec, kde je v provozu další přívoz. Oba přívozy jsou zařazeny do systému PID (Pražské integrované dopravy) a přepravují kola zdarma. Ze Sedlece je možné pokračovat podél Vltavy dále na sever, k Roztokám. Tuto část stezky jsem neprojížděl a nevím, zda vede po zvláštních stezkách nebo je nutno se držet silnice. V ulici Roztocká je velmi silný automobilový provoz.

Navazující stezky

 • Radotín, u lávky přes Berounku - proti proudu Berounky se můžeme dostat do Černošic a dále do Řevnic a směrem na Beroun. Z Černošic můžeme také pokračovat po stezce A50/8100 na Hostivice, Roztoky.
 • Radotín, u lávky přes Berounku - stezka A11 nás zavede skrz Radotín, Zadní Kopaninu do Řeporyjí. Druhým směrem, po trase bývalé stezky ZÁ-ZB, přijedeme na nádraží Zbraslav, kde můžeme pokračovat po stezce A2 do centra Prahy nebo po stezce A50/8100 směrem na Vrané nad Vltavou, Jesenici, Říčany
 • Radotín, na úrovni ulice Na Benátkách odbočuje budoucí stezka A111 Radotín - Chuchle
 • Hlubočepy - křižovatka se stezkou ŘE-HL a budoucí stezkou A12. Po již existujícím úseku stezky A12 je možné přejet Barrandovský most a pokračovat do centra stezkou A2 či směrem do Krče a Jižního města stezkou A22.
 • Malá Strana, Újezd - ulicí Vítězná a přes most Legií je možné přejet na pravý břeh Vltavy, kde navazuje stezka A2 a stezka č.1 (budoucí A25).
 • Letná - křížení se stezkami BŘ-LE, SM-LE a stezkou č.2 (náhradní trasa).
 • Holešovice, u Stromovky - křížení se stezkou č.2.
 • Stromovka - odbočka přes Císařský ostrov na pravý břeh Vltavy na stezku A2.
 • Bubeneč, Papírenská ulice - křížení se stezkou č.201 a č.0078.
 • Podbaba - křížení se stezkou VE-DE a přívoz přes Vltavu.
 • Sedlec - budoucí křížení se stezkou A18 do Suchdola. Přívoz přes Vltavu na pravý břeh, kde vede stezka A2 a začíná A28 do Bohnic a na Prosek.

Budoucnost stezky

Dle schema rozvoje má v budoucnosti stezka A1 z Hlubočep směrem do centra blíže sledovat řeku Vltavu a tak se vyhne frekventované Nádražní ulici. Současné vedení nádražní ulicí bude rozděleno na tři úseky a přejmenováno: A121 Strakonická-Smíchovské nádraží, A131 Smíchovské nádraží-Anděl a A141 Anděl - Újezd.

Dále stezka povede od metra Malostranská po nábřeží podél Vltavy do Holešovic. V Holešovicích bude opisovat oblouk řeky. Severní úsek se bude vyhýbat Stromovce a povede po nově vybudované cyklostezce po břehu řeky Vltavy.

Poznámka

Uvedená délka stezky je součtem úseků, které jsou vyznačeny na mapě.

INTERAKTIVNÍ MAPA

Trasy jsou zaměřovány v terénu pomocí GPS přístroje Garmin GPSMAP 60CSx, který zapůjčila firma Picodas Praha.
Legenda
Existující trasy (v terénu značené).
Plánované trasy (v terénu neznačené).
Jméno trasy. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s informacemi.
Zajímavé místo. Kliknutím na ikonu se zobrazí bublina s popisem.

Na mapě je zobrazena pouze aktuální cyklostezka. Okolní a navazující stezky jsou popsány v textu.

Trasa v mapě je zobrazena na základě dat měřených v terénu pomocí GPS přístroje. Tolerance zakreslení trasy v mapě je obvykle 3-5 metrů. Množství zobrazených detailů odpovídá aktuálnímu měřítku mapy. Při velkém oddálení je vedení tras zakresleno schematicky. Trasy jsou ručně kontrolovány a editovány vůči letecké mapě. Při nejvyšším přiblížení pak může docházet k malému zkreslení vůči mapě základní.

VÝŠKOVÝ PROFIL (testovací provoz)

Výškový profil trasy zahrnuje úseky, které jsou zobrazeny na mapě. Pokud jsou úseky nesouvislé, pak je v grafu spojnice rovnou čarou (např. u tras A1, A2).

Y-ová osa znázorňuje nadmořskou výšku, X-ová osa znázorňuje vzdálenost z výchozího bodu trasy. Měřítka jsou pro každou cyklostezku jiná (i graf typu cimbuří může znamenat, že trasa je prakticky po rovině).